Агенцијата за примена на јазикот ѝ помага на Академијата за судии и обвинители за превод и за лекторирање на внатрешните акти (Demo)