Takimi i drejtoreshës së Akademisë, prof. dr. Gaber Damjanovska, me përfaqësuesin e përhershëm të UNDP-së, z. Armen Grigorjan.

DSC_0474 (003)

Drejtoresha e Akademisë, prof. dr. Natasha Gaber Damjanovska, sot (07/03/2024), në ambientet e Akademisë mbajti një takim punues me përfaqësuesin e përhershëm të UNDP-së, z. Armen Grigorjan, udhëheqëse e Departamentit për Qeverisjen Demokratike në UNDP, znj. Biljana Cvetanovska Gugoska dhe znj. Maja Stojanoska, udhëheqëse e projektit.

Akademia dhe PNUD tashmë kanë vendosur me sukses bashkëpunimin në kuadër të të cilit janë realizuar një sërë aktivitetesh arsimore, kontributi i të cilave në avancimin e sistemit të drejtësisë është i një rëndësie të madhe, gjë që ishte arsye për të shqyrtuar më shumë në këtë takim shkathtësitë dhe dituritë dhe fushat në të cilat Akademia dhe UNDP do të mund të bashkëpunojnë në të ardhmen.

Drejtoresha e Akademisë prezantoi Akademinë, rolin e saj në sistemin e drejtësisë, strukturën organizative, mënyrën se si ajo punon profesionalisht, grupet e synuara, arritjet dhe sfidat me të cilat po përballet aktualisht.

Prof. Dr. Gaber Damjanovska theksoi edhe bashkëpunimin e madh ndërkombëtar që ka Akademia, mbështetjen nga partnerët ndërkombëtarë, ambasadat, projektet dhe organizatat joqeveritare. Natyrisht, ai theksoi bashkëpunimin me UNDP-në, si dhe shkurtimisht iu referua rezultateve të bashkëpunimit të deritanishëm.

Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-së z. Armen Grigorjan u shpreh i kënaqur që aktivitetet në kuadër të këtij bashkëpunimi ndikuan pozitivisht në avancimin e sektorit të drejtësisë dhe në këtë drejtim prezantoi aktivitetet aktuale të projektit të UNDP-së në të cilat ai e sheh Akademinë si partnere. PNUD-i njeh rolin e AJPP-së në zhvillimin e aftësive dhe njohurive të gjykatësve dhe prokurorëve publikë, prandaj një pjesë e konsiderueshme e aktiviteteve do të realizohen në kuadër të këtij partneriteti dhe do të mbulojnë pikërisht grupet e synuara të Akademisë.

Në periudhën e ardhshme, PNUD do të fokusohen në qëllimet e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, drejtësinë mjedisore, sundimin e ligjit dhe kundër korrupsionit.

Takimi fillestar rezultoi me mbështetje reciproke, shqyrtimin e fushave dhe formave në të cilat do të zhvillohet bashkëpunimi në të ardhmen, përmes organizimit të eventeve edukative, zhvillimit të kurrikulave të trajnimit, etj.