(Македонски) Средба на диркторката на Академијата, проф.д-р Габер Дамјановска со постојаниот претставник на УНДП. Г. Армен Григорјан