Këshillim me temë “Mosmarrëveshjet që lindin nga të metat materiale dhe juridike në kontratën e shitjes – Mosmarrëveshjet që lindin nga një marrëveshje dhuratë, arsyet e përfundimit dhe revokimit të dhuratës”

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në pajtim me Katalogun e Trajnimeve për vitin 2024 organizon trajnim me temë„ Zbatimi i Ligjit për Taksa Gjyqësore “, i cili do të mbahet më 22 shkurt 2024 (e enjte) në ambientet e Akademisë-Lamella 3, me fillim nga ora 10:00, me prezencë fizike, në hapësirat e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, Lamella 3.

Këshillimi është i dedikuar për gjykatës nga departamentet civile nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjërues të këshillimit do të jenë m-r Aleksandar Shopov, gjykatës në Gjykatën e Apelit Shkup dhe m-r Maja Markova, gjykatëse në Gjykatën e Apelit Shkup.

            Për informata shtesë ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia përgjegjëse për organizimin edhe atë në këtë imejl-adresë: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-569.

 

Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.