Këshillim me temë „ Qasje falas në informata publike nga karakteri publik/ Paditë SLAPP kundrejt gazetarëve”

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ në pajtim me Katalogun për trajnime për vitin 2024,  organizon këshillim me temë „ Qasje falas në informata publike nga karakteri publik/SLAPP padi kundrejt gazetarëve” i cili do të mbahet më 16 shkurt (e premte)  2024 nga ora 10:00, me prezencë fizike, në hapësirat e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, Lamella 3.

Këshillimi u dedikohet gjykatësve, prokurorëve publikë dhe bashkëpunëtorëve profesional nga të gjitha gjykatat dhe prokuroritë publike të RMV-së.

 

Prezantues të këshillimit do të jenë m-r Diturije Elezi Neziri, gjykatëse e Gjykatës Administrative dhe Z. Petar Gajdov, përfaqësues nga Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë të informatave nga karakteri publik.

Për informata shtesë ju lutemi kontaktoni personin përgjegjës për organizimin edhe atë në këtë imejl-adresë :mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-569.

 

Axhenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.