(Македонски) Советување на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер/SLAPP тужби кон новинари”