KËSHILLIM me temë: „Zbatimi i dispozitave të Ligjit për të drejtën ndërkombëtare private në konteste civile me element të huaj“

logo_asjo_news_mk

Në pajtueshmëri me Katalogun për edukimin e vazhdueshëm për vitin 2023 Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik organizon këshillim me temë: „Zbatimi i dispozitave të Ligjit për të drejtën ndërkombëtare private në konteste civile me element të huaj“, e cila do të mbahet më 30 maj 2023 në hapësirat e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, me fillim nga ora 10:00.

 

Këshillimi është dedikuar për gjykatës nga departmentet civile dhe bashkëpunëtorët profesional nga të gjitha zonat e apelit dhe të njëjtën do ta realizojnë: znja Lidija Dimova, Kryetare e Gjykatës themelore Veles dhe znja Ana Dangova Hug, avokate.

 

Për informata shtesë Ju lutemi të kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin dhe atë në këtë email: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk.

 

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.