(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на одредбите од Законот за меѓународно приватно право во граѓански спорови со странски елемент“