KËSHILLIM me temë: “Kompetenca e trupit punues për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve në gjykata, plani vjetor, procedurat e brendshme dhe lista e grupeve të përdoruesve”

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev”, në pajtim me Katalogun e Trajnimeve për vitin 2024, organizon këshillim me temën: “Kompetenca e trupit punues për menaxhimin e lëvizjes së lëndëve nëpër gjykata, plani vjetor, procedurat e brendshme dhe lista. i grupeve të përdoruesve”, i cili do të mbahet më 18 prill 2024 (e enjte), në hapësirat e Akademisë-Lamela 1, me fillim nga ora 10:00.

Këshillimi është i dedikuar për menaxherët dhe anëtarët e trupave punues.

Ligjërues të këshillimit do të jenë znj. Suzana Varnalieva, administratore gjyqësore në Gjykatën Themelore të Velesit dhe z. Borçe Mirçeski, administrator gjyqësor në Gjykatën Themelore të Ohrit.

                Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni personin përgjegjës të Akademisë edhe atë në këtë imejl-adresë:Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

                Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.