KËSHILLIM me temë: „Vepra penale përndjekje“

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ në bazë të Katalogut për trajnime për vitin 2023 organizon këshillim me temë: Vepra penale përndjekje, e cila do të mbahet më 22 maj 2023 (e hënë), në hapësirat e Akademisë – Lamella 1, me fillim nga ora 10:00.

Këshillimi është dedikuar për gjykatës nga departmanetet penale, prokurorë publik dhe bashkëpunëtorë profesional nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjëruesit e këshillimit do të jenë m-r Gabriela Gajdova, gjykatëse në Gjykatën themelore Veles dhe z. Mile Kostadinov, prokuror publik në Prokurorinë themelore Koçan.

Për informata shtesë Ju lutemi të kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin dhe atë në këtë email: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

   Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.