Këshillim me temë: „Aftësi komunikimi – marrëdhëniet me publikun“

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ organizon këshillim me temë: Aftësi komunikimimarëdhëniet me publikun, e cila do të mbahet më 12 mars 2024 (e martë), në hapësirat e Akademisë-Lamella 1, me fillim nga ora 10:00.

Këshillimi u dedikohet gjykatësve, prokurorëve publikë, zëdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional nga të gjitha zonat e apelit.

            Ligjërues i këshillimit do të jetë d-r Jasna Baçovska Nediq, profesor i asociuar në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup.

            Për informacione shtesë, ju lutemi kontaktoni personin përgjegjës të Akademisë edhe atë në këtë imejl-adresë: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

            Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren në kuadër të këshillimit mund t’i shkarkoni këtu.