(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Комуникациски вештини – односи со јавност“