ORARI PËR DHËNIEN E TESTIT TË KUALIFIKMIT

logo_asjo_news_mk

Të nderuar kandidatë të paraqitur në shpalljen publike për pranimin e 130 dëgjuesve në gjeneratën e IX të trajnimit fillestar,

Sipas dinamikës kohore për zhvillimin e provimit pranues, të përcaktuar nga Komisioni i pranimit më 18 mars 2024, testi i kualifikimit do të zhvillohet në periudhën nga data 1 prill deri më 4 prill 2024 në ambientet e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Kej Dimitar Vlahov pn, Shkup), në ambientet e ceremonisë, në katin e 10-të.

Afatet për dhënien e testit të kualifikimit janë si më poshtë:

Grupi 1 – 1 Prill 2024 (nga ora 10:00 deri në 13:00);

Grupi 2 – 1 Prill 2024 (nga ora 13:30 deri në 16:30);

Grupi 3 – 2 Prill 2024 (nga ora 10:00 deri në 13:00);

Grupi 4 – 2 Prill 2024 (nga ora 13:30 deri në 16:30);

Grupi 5 – 3 prill 2024 (nga ora 10:00 deri në 13:00);

Grupi 6 – 3 prill 2024 (nga ora 13:30 deri në 16:30) dhe

Grupi 7 – 4 prill 2024 (nga ora 10:00 deri në 13:00)

Po ashtu si bashkëngjitje po ju dërgojmë orarin e dhënies së testit sipas grupeve.

Njëkohësisht, ju kërkojmë të merrni me vete letërnjoftimin ose pasaportën sepse do të identifikoheni në sportelin për paraqitje gjatë hyrjes në objekt, ku do të duhet të njoftoni se do ti nënshtoheni testit të kualifikimit në kuadër të provimit pranues në Akademi. Si më parë, duhet të vini 30 minuta para afatit të përcaktuar për dhënien e testit.