(Македонски) Распоред за полагање на квалификацискиот тест