Онлајн советување на тема: „Конфискација и одземање на имот-меѓународни акти и национална пракса“