PUBLIKIMI I REZULTATEVE NGA TESTI I KUALIFIKIMIT

asjo_news_featured

Të nderuar kandidatë që jeni paraqitur në shpalljen publike për pranim si dëgjues në gjeneratën e IX të trajnimit fillestar,

Ju informojmë se nga 299 kandidatë që plotësonin kushtet për t’ju nënshtruar dhënies së testit të kualifikimit, 285 kandidatë iu nënshtruan testit, ndërsa 14 kandidatë nuk u paraqitën për testim.

Nga 285 kandidatët që iu nënshtruan dhënies së testit të kualifikimit, 276 kandidatë me sukses e kaluan testin, ndërsa 9 kandidatë nuk i morrën pikët e mjaftueshme për dhënien e testit.

 

Në vazhdim publikojmë rezultatet nga testi i kualifikimit.

 

Në mënyrë plotësuese do tju lajmërojmë për fazën e ardhëshme të provimit, dhe për atë arsye ndiqeni ueb faqen tonë.