PUBLIKIMI I PASQYRËS SË PËRGJIGJEVE NGA TESTI I KUALIFIKIMIT

logo_asjo_news_mk

Të nderuar kandidatë që iu nënshtruat dhënies së testit të kualifikimit,

Në vazhdim publikojmë pasqyrën e përgjigjeve nga testi i kualifikimit nga lexuesi elektronik sipas numrit të testit dhe orarit në të cilin i jeni nënshtruar dhënies së testit të kualifikimit,

 

Termini 1:

Testi 1

Testi 2

Testi 3

Testi 4

Termini 2:

Testi 5

Testi 6

Testi 7

Testi 8

Termini 3:

Testi 9

Testi 10

Testi 11

Testi 12

Termini 4:

Testi 13

Testi 14

Testi 15

Testi 16

Termini 5:

Testi 17

Testi 18

Testi 19

Testi 20

Termini 6:

Testi 21

Testi 22

Testi 23

Testi 24

Termini 7:

Testi 25

Testi 26

Testi 27

Testi 28