Известување од Приемната комисија за текот на Приемниот испит и известување за утврдена нова временска динамика за понатамошниот дел од Приемниот испит