(Македонски) Заменик директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судија Илир Исени, учествуваше на обуката на тема “Управување со промени“ (Change management), во организација на EJTN која се одржа во Институтот за судска обука на Белгија, во Брисел