ONLINE СОВЕТУВАЊЕ на тема „Смеќавање на владение-прадавање во владение и вознемирување на сопственост-спорови кои произлегуваат од овие правни институти“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година организира online советување на тема „Смеќавање на владение-прадавање во владение и вознемирување на сопственост-спорови кои произлегуваат од овие правни институти“, кое ќе се одржи на 27 октомври (среда) 2021 година, преку ZOOM платформа.

Советувањето е наменето за граѓански судии и стручни соработници од сите Апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-ѓа Благица Ѓошева, судија на Основен  суд Кр.Паланка.

 

За повеќе информации Ве молиме да се обратите на следната е-маил адреса mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-569.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

Работните материјали кои ќе се користат на советувањето можете да ги преземете тука.