Онлајн обука на тема: „Најдобри практики во борба против корупцијата“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континурана обука за 2022 година организира онлајн обука на тема „Најдобрите практики во борбата против корупцијата“ која ќе се одржи на 27 мај 2022 година преку ЗООМ платформата.

Обуката е наменета за судии од кривичните оддели и јавните обвинители од сите апелациони подрачја.

Презентации поврзани со темата ќе имаат: Ацо Тасев, судија на Основен суд Штип и Ристо Бојаџиски, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Штип.

За дополнителни информации во врска со обуката ве молиме да го контактирате лицето од Академијата задолжено за организација на следната е маил адреса: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на  тел. 02/2401-578

Агендата согласно која ќе се одвива обуката можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користат на обуката можете да ги преземете на следниот линк:

  1. Анализа на ризици од корупција и најдобри практики во борбарта против корупцијата
  2. Најдобри практики во борба против корупцијата