Онлајн обука на тема: „Најдобри практики во борба против корупцијата“ (Demo)