Вработените во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев се вклучија во акцијата на Владата за почиста околина

Вработените од Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев беа дел од Акцијата која Владата на Република Северна Македонија ја организираше во соработка со граѓанското здружение „Не биди ѓубре“ а која се одржа на 14.12. (сабота)2019 година и дадоа свој личен придонес со цел подигање на свеста кај граѓаните за создавање на почиста и поздрава животна средина