Вработените во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев се вклучија во акцијата на Владата за почиста околина (Demo)