(мкд) Прирачник за правилна употреба на македонскиот јазик во судските и во јавнообвинителските документи при нивното формирање (АС ОС ЈО)

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.