KËSHILLIM me temë „Paditë trashëgimore“

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev“ në pajtueshmëri me Katalogun e trajnimeve për vitin 2023, organizon këshillim me temë Paditë trashëgimore“, që do të mbahet më 22 mars 2023, me prezencë fizike, në hapësirat e Gjykatës Administrative Shkup.

 Këshillimi është dedikuar për gjykatës nga departamentet civile dhe prokurorë publik nga të gjitha rajonet e Gjykatave të Apelit.

 Ligjërues gjatë këshillimit do të jenë m-r Katerina Georgievska, gjykatëse në Gjykatën e Apelit Shkup dhe m-r Jehona Sadiku, gjykatëse në Gjykatën themelore civile Shkup.

 

Për informata shtesë Ju lutemi të kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjëse për organizimin dhe atë në emailin në vijim: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-578.

 

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet trajnimi mund ta shkarkoni këtu.