(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Менаџирање на јавните обвинителства/ Примена на добри практики и стандарди на етичко постапување“