(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Лекарска грешка – кривична и граѓанска одговорност“