KËSHILLIM me temë: „Diskriminimi dhe mobingu në vendin e punës“

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ organizon këshillim me temë: Diskriminimi dhe mobingu në vendin e punës, e cila do të mbahet më 03 korrik 2023 (e hënë), në hapësirat e Akademisë – Lamella 1, me fillim nga ora 10:00.

Këshillimi është dedikuar për nëpunësit gjyqësor dhe prokurorial nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues gjatë këshillimit do të jenë znja. Lidija Tanevska Jadrovska, këshilltare gjyqësore e pavarur, shefe e kabinetit në Gjykatën Supreme të RMV-së dhe znja. Lençe Kocevska, këshilltare shtetërore në Ministrinëhttps://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2023/06/Programa-03-07-2023.pdf për punë dhe politikë sociale dhe anëtare e mëparshme në Komisionin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

            Për informata shtesë Ju lutemi të kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin dhe atë në këtë email: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.