(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Безбедност во сообраќајот, прекршочна и кривична одговорност “