Takim pune i drejtoreshës së Akademisë, Prof. Dr. Gaber Damjanovska me ambasadorin e Misionit të OSBE-së, SH.J. Kilian Wahl dhe kreu i Departamentit të Sundimit të Ligjit dhe të Drejtave të Njeriut, Umer Al-Khatib

DSC_0434

Drejtori i Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska u takua me ambasadoren e Misionit të OSBE-së në Shkup, SH.J. Kilian Wahl dhe kreun e Departamentit të Sundimit të Ligjit dhe të Drejtave të Njeriut të Misionit të OSBE-së, Umer Al-Khatib, për të diskutuar drejtimet në të cilat do të zhvillohet bashkëpunimi i mëtejshëm.

Në takim morën pjesë edhe M.R. Sanja Pandilov, këshilltare shtetërore në Akademi, si dhe përfaqësues nga Akademia.

Në takimin e punës, drejtoresha e Akademisë e informoi ambasadorin e OSBE-së për rezultatet e aktiviteteve të realizuara gjatë vitit të kaluar, por gjithashtu prezantoi ide të reja, zbatimi i të cilave është i rëndësishëm për përmirësimin e aftësive dhe njohurive të profesionistëve juridikë në vendin tonë. vend, të cilat janë pjesë e grupeve synuese të Akademisë.

Ambasadori i OSBE-së tregoi interes për realizimin me sukses të të gjitha proceseve që prekin Akademinë, si realizimi i provimit pranues për gjeneratën e nëntë, promovimi i programeve të trajnimit të vazhdueshëm dhe fillestar dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Akademisë dhe Misionit të OSBE-së përmes një vlerësim i përbashkët i nevojave të gjykatësve dhe prokurorëve publikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Drejtoresha e Akademisë përshkroi në detaje mënyrën se si zhvillohen aktivitetet në Akademi, avantazhet dhe dobësitë me të cilat përballet Akademia dhe kërkoi mbështetjen e Misionit të OSBE-së në përpjekjet vetëmohuese të institucionit për të prodhuar profile evropiane të gjykatësve dhe prokurorëve publikë të cilët do të jenë në gjendje t’i përgjigjen në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale sfidave që sjellin me vete këto dy profesione.

SH.J Kilian Val falënderoi për informacionin dhe theksoi se do të angazhohet për realizimin e aktiviteteve që janë me interes të përbashkët me suksesin e dëshmuar tashmë. Në të njëjtën kohë, Misioni i OSBE-së është duke e monitoruar situatën edhe me ndryshimet në Ligjin e ri për Akademinë, për të cilat ambasadori shprehu shpresën se së shpejti do të miratohen, sepse këto amendamente, siç informoi drejtoresha e Akademisë, janë çelësi i zhbllokimit të provimit pranues për gjeneratën e nëntë në trajnimin fillestar në Akademi, i cili është diku në mes, pra janë kaluar tri faza dhe do të pasojnë dy faza të tjera, të përbërë nga: provimi i kualifikimit dhe një praktik. provim që jepet me shkrim dhe me gojë.

Drejtoresha e Akademisë shfrytëzoi rastin për të falënderuar Misionin e OSBE-së për mbështetjen e përgjithshme të punës së saj të deritanishme, si dhe për dhurimin e një lexuesi që ofron leximin elektronik të rezultateve të testit, dhe sqaroi se ky lexues i veçantë aktualisht është zgjidhje Qeverisë së RSM-së për tejkalimin e situatës së krijuar me prokurimin e skaduar të softuerit për dhënien elektronike të provimeve në nivel të gjithë vendit. Konkretisht, Akademia është përgjegjëse për të ndihmuar institucionet e tjera, të cilat kanë mundësi ligjore të zhvillojnë provimet me shkrim, për të mundësuar leximin elektronik dhe gjenerimin e rezultateve të testimit pa përfitim financiar për Akademinë, e cila përveç lexuesit, punësoi burimet e veta njerëzore në mënyrë që të plotësohej nga të gjitha institucionet.