PUNËTORIA me temë: „Informimi për higjienë kibernetike “

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në bashkëpunim me projektin IPA: “Sundimi i ligjit në Republikën e Maqedonisë së Veriut me mbështetjen e BE-së” organizojnë punëtori me temë: “Informacione për higjienën kibernetike”, e cila do të mbahet me datë 02.02.2024 (e premte), në ambientet e Akademisë Lamela 1 (salla e mbledhjeve), duke filluar nga ora 09:00.

Punëtoria ka për qëllim trajnimin e informatistëve nga Gjykatat e Apelit në RMV dhe nga Gjykatat Themelore Vele Apelit Shkup, Gjzkata Themelore Penale Shkup, Gjykata Themelore Civile Shkup, Gjykata Themelore Kriva Pallankë, Gjykata e Apelit Manastir, Gjykata Themelore Ohër, Gjykata Themelore Strugë dhe Gjykata Themelore Tetovë, në kuadër të programit “trajnim për trajnerë ” .

Qëllimi i kësaj punëtorie është që këta persona më vonë të mund të trajnojnë të gjithë punonjësit e gjykatave dhe prokurorive publike për këtë problematikë jashtëzakonisht të rëndësishme të sigurisë.

Punëtorinë do ta zhvillojë z. Kiril Qiroski, ekspert i TIK-ut nga Projekti IPA: “Sundimi i Ligjit”.

Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia përgjegjëse për organizimin edhe atë në këtë imejl-adresë:

Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk

Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.