Shpallja e rezultateve nga testimi për njohjen e një nga tre gjuhët më shpesh të përdorura në BE

logo_asjo_news_mk

Të nderuar kandidatë për pranim si dëgjues në gjeneratën e IX-të në trajnimin fillestar,

 

Ju informojmë se nga gjithsej 513 kandidatë të cilët kishin të drejtë për të dhënë provimin për njohjen e një nga tre gjuhët më shpesh të përdorur në BE, të njejtin me sukses e kanë dhënë 349 kandidatë, nuk e kanë dhënë 107 kandidatë, ndërsa njërit kandidat nuk iu lejua dhënia e testit pasi nuk e dorëzoi telefonin para hyrjes në testim dhe të njejtin e fotografoi. Kandidatët e tjerë nuk u paraqitën për testim.

 

Rezultatet mund ti shikoni këtu.