TRAJNIM ME TEMË: „ Unifikimi i strukturës dhe cilësisë së raporteve vjetore të gjykatave “

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ organizon trajnim me temë: Unifikimi i strukturës dhe cilësisë së raporteve vjetore të gjykatave , i cili do të mbahet më 27 mars 2024 (e mërkurë) në hapësirat e Akademisë-Lamella 3, me fillim nga ora 10:00.

Trajnimi është i dedikuar për zyrtarët e gjykatave nga të gjitha gjykatat në RMV.

Trajnimin do ta zhvillojnë: znj. Lidija Tanevska Jadrovska, këshilltare e pavarur gjyqësore në Gjykatën Supreme të RSM-së dhe znj. Susana Varnalieva, administratore gjyqësore në Gjykatën Themelore të Velesit.

Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia përgjegjëse për organizimin edhe atë në këtë imejl-adresë: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-572.

Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet trajnimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren në kuadër të këshillimit mund t’i shkarkoni këtu.