Trajnim me temë: „Zbatimi i sistemit AKMIS“

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavel Shatev“ në pajtim me Katalogun e trajnimeve për vitin 2024 organizon trajnim me temë: Zbatimi i sistemit AKMIS, i cili do të mbahet më 14 shkurt 2023 (e mërkurë) në hapësirat e Akademisë-Lamella 1, me fillim nga ora 10:00.

Trajnimi është i dedikuar për zyrtarët e gjykatave nga rajoni i apelit Shkup dhe nga Gjykata Supreme, Gjykata e Lartë Administrative dhe Gjykata Administrative.       Trajnimin do ta zhvillojnë znj. Susana Varnalieva, administratore gjyqësore në Gjykatën Themelore Veles dhe M.Sc. Lidija Tanevska Jadrovska, këshilltare e pavarur gjyqësore në Gjykatën Supreme të RMV-së.

Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia përgjegjëse për organizimin edhe atë në këtë imejl-adresë: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-572.

Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet trajnimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren në kuadër të këshillimit mund t’i shkarkoni këtu.