(Македонски) ОБУКА на тема: ,,Основите на правото на ЕУ’’