КОМЕНТАР ЗА ПРИРАЧНИЦИТЕ/ANNOTATION (Demo)

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.