(Македонски) ЗА НЕЗАВИСНО ПРАВОСУДСТВО ПОТРЕБНА Е ЕДУКАЦИЈА, ПОДОБРУВАЊЕ НА СУДСКАТА КУЛТУРА И ПРОМЕНА НА МЕНТАЛИТЕТОТ