Zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi m-r Ilir Iseni, mori pjesë në punëtorinë “Trajtimi i gjuhës së urrejtjes në shërbimet mediale dhe platformat online”

logo_asjo_news_mk

Me ftesë të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive (AVMU), së bashku me Rrjetin kundër Gjuhës së Urrejtjes në Media, Zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi m-r Ilir Iseni, në rolin e anëtarit të grupit punues të Rrjetit kundër gjuhës së urrejtjes në media, mori pjesë në punëtorinë me titull “Trajtimi i gjuhës së urrejtjes në shërbimet mediale dhe platformat online”, i cili u zhvillua më 20 mars 2024 në ambientet e AVMU-së.

Realizimi i kësaj punëtorie është në kuadër të Projektit TWINING “Forcimi i kapaciteteve të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe Shërbimit Transmetues Publik”.

Fillimi i punëtorisë u shënua me fjalët hyrëse të drejtorit të AVMU-së, dr. Zoran Trajçevski dhe drejtoreshës ekzekutive të Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni (SEMM), znj. Biljana Georgievska.

 

Gjuha e urrejtjes në media dhe platformat online duke iu referuar nismave në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar, rregullat e reja të internetit – ndikimi i Rregullores së Shërbimeve Dixhitale të BE-së (DSA) në luftën kundër gjuhës së urrejtjes dhe si të arrihet pajtueshmëria e platformave online me rregulloren të gjuhës së urrejtjes, ishin temat mbi të cilat mbajtën prezantimet e tyre ekspertët gjermanë nga Ministria Federale e Drejtësisë së RF të Gjermanisë: Dr. Alexander Schafer, Claire Moselage dhe Dr. Nils Schulte.

Punëtoria po zhvillohet në kohën e duhur, duke pasur parasysh se Republika e Maqedonisë së Veriut është korrekte para ciklit zgjedhor ku më së shpeshti përdoret gjuha e urrejtjes, veçanërisht në platformat e internetit.