DCAF Buletini (Tetor-Dhjetor 2023)

logo_asjo_news_mk

Të nderuar,

 

Bashkangjitur, ju lutemi gjeni edicionin e 10-të të Buletinit të Programit për reforma në sektorin e ybulimit dhe sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2026).

 

Ky Buletin mbulon periudhën Tetor-Dhjetor 2023. Buletini është në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

Ekipi i DCAF dëshiron t’ju falënderojë të gjithëve për bashkëpunimin e shkëlqyer të deritanishëm, me shpresën për një periudhë edhe më të frytshme në vazhdim.

 

Çdo të mirë,