LAJME PËR LUFTËN KUNDËR TERRORIZMIT

logo_asjo_news_mk

Të nderuar përfaqësues të shoqërisë së gjyqësorit nga Ballkani,

 Në këtë numër Ju informojmë për vendosjen e saksioneve financiare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për 15 luftëtarë të huaj terrorist, si dhe për riatdhesimin e kryer në Gjermani, të dhjetra grave dhe fëmijëve nga Siria. Gjithashtu, flasim edhe për gjetjet e një grupi ekspertësh të Kombeve të Bashkuara për përdorimin e teknologjive të reja nga ana e terroristëve në sektorin financiar, dhe këtë numër e përfundojmë me një informacion për një studim, të publikuar nga Univerziteti Xhorxh Uashington, në lidhje me politikën penale dhe mendimet e sigurimit në lidhje me luftëtarët e huaj terrorist në Ballkanin perëndimor.

 Buletini është publikuar në gjuhën maqedonase, shqipe, serbe dhe angleze dhe i njejti mund të shkarkohet në linqet në vijim:

ВЕСТИ ЗА БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ЗА И ВО ВРСКА СО БАЛКАНОТ -Серија 3, Број 15 октомври 2022(MKD)

BULETINI KUNDËR TERRORIZMIT PËR BALLKANIN, RRETH BALLK-Vëllimi 3, Numri 15 Tetor 2022(ALB)

VIJESTI O BORBI PROTIV TERORIZMA ZA I O BALKANU-Svezak 3, broj 15 oktobar 2022.(BOS)

COUNTERTERRORISM NEWSLETTER FOR AND ABOUT THE BALKANS-Volume 3, Issue 15 October 2022(ENG)