СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Даночна постапка/Даночно законодавство“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, организира советување на тема: „Даночна постапка/Даночно законодавство“ кое е предвидено да се одржи на 14 ноември 2019 година (четврток) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Фокусот на советувањето ќе биде ставен на соодветна примена на Законот за данокот на додадена вредност и во тој контекст ќе бидaт разгледани и конкретни пресуди на ЕСЧП.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници на Вишиот управен суд и Управниот суд како и за претставници на Управата за јавни приходи.

 

Свои излагања на советувањето ќе имаат: м-р Даница Џонова, В.Д. директор на Бирото за застапување на РСМ пред ЕСЧП, г-а Виолета Илиевска, судија на Вишиот управен суд, претставник на Управата за јавни приходи и претставник на Државниот завод за ревизија.

 

Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете Tука.

Работни материјали:

Пресуди на ЕСЧП1                          Пресуди на ЕСЧП4

Пресуди на ЕСЧП2                         Пресуди на ЕСЧП5

Пресуди на ЕСЧП3                         Пресуди на ЕСЧП6

Пресуда