Интервју на-Наташа Габер-Дамјановска за љубовта кон правото: Привлечност на предизвикот да се изнајде адекватно правно решение

„Верувам дека многу нешта во нашиот живот иницијално се восприемаат и се учат спонтано како резултат на околината што нѐ опкружува. Перцепцијата и навиката да бидам опкружена со литература, со луѓе кои имаат такво поле на интерес и со домашни разговори од областа на правото претставуваа плодна подлога за развиток на афинитет кон него. Впрочем, верувам дека тоа нормално се случува кај многу млади лица кои во своето домашно опкружување се изложени на информации од професионалната ориентација на своите родители. Љубовта дојде подоцна, при одвивање на аналитичко-креативниот дел кај истражувањата во институтот каде што работев, при осознавање на компаративните компоненти на правото, при продлабочувањето на сознанијата за вредностите, универзалните принципи, хуманата димензија и поимањето, како и примената на човековите права во судската пракса“, вели директорката на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Наташа Габер-Дамјановска.

Интервјуто во целост можете да го прочитате  тука