Документ за јавни политики за воведувањето на сеопфатна уставна жалба во Република Северна Македонија

Документот  за јавни политики е изготвен во рамките на проектот „Значењето на уставната жалба за заштита на граѓаните и за развојот на националното право“. Истиот беше промовиран на заедничкиот настан наГерманската фондација за меѓународна правна соработка  (ИРЗ) со Институтот за демократија “Социетас Цивилис” на 4. декември 2019 г.

Публикацијата во целост можете да ја преземете на следниот линк:

Документот  за јавни политики