Документ за јавни политики за воведувањето на сеопфатна уставна жалба во Република Северна Македонија (Demo)