Онлајн предавања за европски принципи и стандарди во судските постапки

На 9 мај 2022, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на Договорот за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост“

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ организира советување на тема: „Примена на Законот…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 4 од Законот…

Прочитај повеќе

Oнлајн советување на тема: „Примена на Законот за бесплатна правна помош“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Спроведена четврта интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

На 06.05.2022 година во Берово, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема „Докази во парничната постапка, со посебен осврт на вештачењето како доказ“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Примена на Законот за судска служба“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Примена на…

Прочитај повеќе

Интерактивна практична работилница на тема: ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе