ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Навреда и клевета наспроти слободата на изразување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема: „Правен третман на доверителите во стечајна постапка“ 19 април 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Комората на стечајни управници…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ХЕЛП КУРС на тема ,, Борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Директно, вкрстено и дополнително испитување, приговори и овластувањата на судот во доказната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Training in advance of amendments to the mediation law

On 23 March 2021, the “Pavel Shatev” Academy of Judges and Public Prosecutors and IRZ…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Права на деца жртви на кривични дела со посебен акцент на мерките на процесна заштита на децата жртви“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

EJTN 2021 Calendar of activities-updates.

EJTN 2021 Calendar of activities – updates ; Deadlines in April for submitting lists of applicants…

Прочитај повеќе

Updated on EJTN activities

Updates 3 EJTN activities having a deadline of application  in March : CR/2021/17, HFR/2021/03, TM/2021/03 –…

Прочитај повеќе

ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ОБЈАВЕНИОТ ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА СТУДИСКИ ПОСЕТИ ВО РАМКИ НА ЕЈТН

Почитувани, Сите заинтересирани за учество на студиските посети кои се во организација на Европската правосудна…

Прочитај повеќе