Вести за Борбата против Тероризмот v2-SI

На крајот на 2021 година, би сакале да Ви се заблагодариме за вашите огромни напори…

Прочитај повеќе

Интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

На 17.12.2021 година во Гевгелија, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Извршување на пресуди на Европскиот суд за човекови права“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка со Организацијата за безбедност и…

Прочитај повеќе

Launching 2022 EJTN and Catalogue of Members activities ( CM) that have a deadline for application in December 2021 and January 2022

Please see attached the following documents : Table containing information on EJTN and CM activities that…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Закон за заштита на укажувачите’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: ,,Закон за…

Прочитај повеќе

Реализирана обука на тема: ,, Законитост на притворот и обезбедување на процесни гарaнции за притворени лица”

На ден 6 декември 2021 година, Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Улогата на жените и важноста од имплементација на Резолуцијата 1325 на ОН“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Oбука на тема :ЗАКОНИТОСТ НА ПРИТВОРОТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 6 декември 2021

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Совет на…

Прочитај повеќе