Интерактивна практична работилница на тема: ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ Од теорија до пракса: Унапредување на судската пракса преку методи за учење

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со DCAF- Женевскиот центар за управување со…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема „Изработка на годишен план за вработување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлјан советување на тема: „Изработка на…

Прочитај повеќе

Обука на теми од областа на медијацијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Институтот за европска политика…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „ Семејни имотно спорови помеѓу поранешни брачни партнери“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континуирана едукација организира советување на тема:…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: „Судска етика на ЕСЧП во врска со правото на сурогатство“

Академијата за судии и јавни обвинители согласно Каталогот за континурана едукација за 2022 година организира…

Прочитај повеќе

Предизвици во спроведувањето на посебните истражни мерки – одржано предавање за слушателите од седмата генерација

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ Скопје во соработка со ДЦАФ Женевскиот центар…

Прочитај повеќе

ВЕСТИ ЗА БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ЗА И ВО ВРСКА СО БАЛКАНОТ Серија 3, Број 9-јуни 2022

Во ова издание, известуваме за успешното кривично гонење на странски терористички борци на Косово и…

Прочитај повеќе

2021 UN Annual Results Report

The United Nations in North Macedonia has launched its 2021 Annual Results Report. It is…

Прочитај повеќе