ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Нотарски акти со извршна клаузула и спорови кои произлегуваат од нотарските акти“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кривична одговорност за лекарска грешка “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „ Кривична…

Прочитај повеќе

Дигитализација на судството за 2021 година

На шеесет и шестата седница Владата на Република Северна Македонија ја усвои Информацијата за планираните…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: Граѓанските спорови кои произлегуваат од Законот за заштита од дискриминација

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема „Запознавање со најновите документи на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука на тема „Запознавање со…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Пустошење шума и организиран криминал “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Меѓународно правен аспект на борба против корупцијата“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе