СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одземање и враќање на деловна способност“

            Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за…

Прочитај повеќе

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за заштита на укажувачи Процедура за прием на пријави од укажувачи

Прочитај повеќе

Предавање на тема: Поим и начела на правото на ЕУ во насока на одбележување на Европскиот ден на правдата

Секоја година на 25 октомври Европската унија го слави Европскиот ден на правдата. Целата е…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани заинтересирани кандидати за VIII генерација во почетна обука на Академијата Ве известуваме дека Јавниот…

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ

Почитувани заинтересирани кандидати за слушатели на VIII генерација Управниот одбор на Академијата за судии и…

Прочитај повеќе

Свечено одбележан почетокот на обуката на VII генерација слушатели во Академијата за судии и јавни обвинители

Денес (16 септември 2020 година) во просториите на Врховниот суд на Република Северна Македонија со…

Прочитај повеќе

Нов закон за заштита на личните податоци-Колку  ќе се применува во пракса?

Новиот Закон за заштита на личните податоци; неговото усогласување со Општата уредба за заштита на податоците на ЕУ,…

Прочитај повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

Во врска со семинарот на ЕЈТН, HFR/2020/07 со наслов: Автономноста на јавните обвинители и нивната…

Прочитај повеќе

Повик за објавување на трудови

Почитувани, Меѓународното научно списание „Безбедност“ објавува повик за објавување на трудови од областа на кривичното…

Прочитај повеќе