СОВЕТУВАЊЕ на тема „Заштита на шумите низ призмата на казненотот законодавство со посебен осврт на одземањето предемти и редства низ призмата на праксата на ЕСЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година организира online советување на тема „ Заштита на шумите низ призмата на казненотот законодавство со посебен осврт на одземањето предемти и редства низ призмата на праксата на ЕСЧП “, кое ќе се одржи на 19 октомври (вторник) 2021 година, преку ZOOM платформа.

Советувањето е наменето за кривични судии, јавни обвинители и стручни соработници од сите Апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Јавно обвинителство Штип и м-р  Габриела Гајдова, судија на Основен суд Велес.

 

 За повеќе информации Ве молиме да се обратите на следната е-маил адреса mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk или на тел. 02/2401-569.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

Работни материјали:

1.Презентација 1

2.Презентација 2